Chúng ta thường nói với nhau về điều gì?

Đây là câu hỏi đôi khi tôi thấy khó mà trả lời bởi điều này giống một nỗ lực lớn lao nhằm duy trì một đoạn hội thoại, mà tôi vốn không phải là người giỏi giang trong lĩnh vực này. Như lúc này đây, khi ngồi một mình trong quá cà phê yêu thích,…