Đâu đấy ở Sài Gòn

Đã gần hai tháng tôi không đụng đến sổ, blog hay bất cứ cái gì để có thể viết linh tinh những cảm xúc của mình. Không hẳn là mọi thứ đang diễn ra ổn thỏa, có thể chỉ mới ở rìa của một quỹ đạo, nhưng tôi dường không còn cảm thấy cần phải…