[Sunday thought] Tình yêu là gì?

Trong một tối thứ bảy mưa gió, tôi xem lại một hai bộ phim cũ mà tôi có ấn tượng, không hẳn là yêu thích nhưng có cảm giác cần phải xem lại chỉ để nhìn thấy một khung cảnh, một vài câu thoại, để hiểu hơn về những một khía cạnh khác của nhân…