Chúng ta nói gì khi chúng ta kể chuyện nhau nghe

Nói thật tình là mình vốn không phải là một người quá ưa thích trẻ con. Đối với mình một đứa trẻ quả là một tạo vật đáng yêu và tuyệt vời mà trên đời này không có gì sánh bằng, chỉ đến khi cu cậu hay cô nàng cất tiếng khóc hay đòi đi…