Nóng trên social media tuần qua (22/06/14 – 28/06/14)

Bài dịch trên blog công ty —- Tiếp tục loạt bài về những sự kiện nóng trên Social Media tuần qua, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về cách người dùng LinkedIn tiêu thụ nội dung như thế nào? Và Facebook với kế hoạch cải thiện CTR quảng cáo video cho các đối tác…