Biển của mỗi người

Đợt vừa rồi, tôi có dịp được đến Vũng Tàu lần đầu tiên trong cuộc đời. Một chuyến đi theo đúng nghĩa là hứng chí lên, quyết định rồi đi, không kế hoạch, không dự tính. Ban đầu tôi không định thực hiện chuyến đi này nhưng tự nhiên cảm thấy chán hết tất cả,…