Những xu hướng thiết kế Web sẽ biến mất trong năm 2014

Bài viết trên blog Time Universal (06/01/2014) Thiết kế web là một phần quan trọng trong các chiến dịch digital marketing nói chung. Các nhà thiết kế, marketers cũng như khách hàng đều rất quan tâm đến những xu hướng thiết kế mới và hiệu quả, nhằm thu hút được nhiều nhất các đối tượng…