Ngày hôm nay của mình như thế nào?

Trên chiếc điện thoại thông minh của mình, tôi có cài một ứng dụng viết nhật ký để cập nhật những suy nghĩ bất thường, thoáng qua hoặc chỉ đơn giản là đôi lúc gõ vài chữ chập cheng vào đấy về bất cứ điều gì tôi thích, không thích hoặc vô thưởng vô phạt…