Ghi nhanh (2)

Cái 1 có thể tìm thấy tại đây

1. Sản phẩm, vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Cho dù có được một chiến dịch truyền thông marketing mạnh đến đâu, kên phân phối tốt thế nào và giá hợp lý hết cỡ nhưng sản phẩm lại không có chất lượng tương ứng thì vòng đời của nó sẽ kết thúc một cách nhanh gọn.

Khuyến mãi thì phải hợp lý và dễ thực hiện. Khách hàng không phải là người đi xin những gì mà công ty muốn khuyến mãi để kích cầu. Thủ tục càng lằn nhằn phức tạp thì cho dù khuyến mãi có hấp dẫn, khách hàng cũng sẽ nản lòng mà từ bỏ, có khi bỏ luôn cả ý định mua hàng.

Mình làm việc mình giỏi, chưa chắc đã làm được việc của người khác giỏi. Mình giỏi trong ngành này không có nghĩa là mình cũng sẽ làm được điều đó trong một ngành khác, lĩnh vực khác; cho dù nhìn vào thì cũng có dây mơ rễ má với nhau.

2. Trưa nào cũng được ăn cơm sếp và đồng nghiệp mang lên. Ôi kiếp “ăn ké” thật là hạnh phúc! Cứ thế này chắc đến cuối tháng mình lại mập quay lên. Số mình là số được ăn mà, quả không sai. Mà cũng có thể là sau này mạt vì ăn cũng có.

3. Bạn bè tốt sẽ luôn ở đó khi mình cần. Và như vậy mình cũng đủ biết thế nào là đủ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.