Một ngày bình thường và đêm đầy sao

*Tôi không viết post này, từng câu chữ đều được copy từ blog của nhà văn Đoàn Minh Phượng. Có thể đọc bản gốc tại đây. Tôi copy lại post này bởi từng chữ trong bài viết như nói đúng những gì tôi suy nghĩ và cảm giác của tôi vào một buổi sớm mùa…