#talkabout: 2013

Trong một phút giây chờ xe Taxi vào lúc 1h sáng ngày đầu tiên của năm 2014, tôi chợt suy nghĩ một năm qua của mình như thế nào. Một khoảng thời gian nữa đã vĩnh viễn đi qua cuộc đời tôi, nhanh nhẹn, dứt khoát. Còn tôi thì sao, đối với “người bạn 2013”…