#talkabout: Sổ tay (1)

Hiện tại, tôi chỉ có hai sở thích đặc biệt và cũng hơi tốn kém đó là: đồ ăn và sổ tay. Đối với hai thứ này, tôi có thể quên đi những quy tắc hay những “lời hứa tiết kiệm” tự bản thân mình đặt ra. Đồ ăn thì khỏi nói, thấy cái gì ngon…