‘Tà dương’ và ý thức tự hủy của Dazai Osamu

Đọc cuốn Tà Dương của Dazai Osamu lâu rồi nhưng thật sự là không tìm ra lời để có thể viết một bài mô tả về cuốn sách này, nay đọc được bản review của Zing News thấy ưng ý quá nên bưng về đây để lưu trữ. Tháng 7/1947, Dazai Osamu lần đầu tiên…