Trắng & đen (2)

Những khuôn mặt qua hai màu trắng và đen với một sức hấp dẫn lạ lùng. Bỏ qua tất cả màu sắc, sự cơ bản tiết lộ nhiều thứ với người chiêm ngưỡng nó.

A post shared by Art Sequence (@art.sequence) onA post shared by Impression (@impression.photo) on

A post shared by @vnciimage onChia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.