Trắng & đen (2)

Những khuôn mặt qua hai màu trắng và đen với một sức hấp dẫn lạ lùng. Bỏ qua tất cả màu sắc, sự cơ bản tiết lộ nhiều thứ với người chiêm ngưỡng nó.

A post shared by Art Sequence (@art.sequence) onA post shared by Impression (@impression.photo) on

A post shared by @vnciimage onLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.